Przypisy:

 1. System odżywiania oparty na produktach pochodzenia roślinnego. Niektórzy wegetarianie, zwłaszcza zachodni, dopuszczają jednak spożywanie mleka i jego produktów oraz jajek, natomiast ci z nich, którzy wykluczają wszelkie produkty zwierzęce, włącznie z mlekiem i jajkami, określani są mianem wegan – są to tak zwani totalni wegetarianie. – Przyp. tłum.
 2. (a) S. Fallon, M. Enig., Nourishing Tmditions, New Trends Publishing, Waszyngton, 2000, 5; (b) Breeds ofLivestock, University of Oklahoma, Department of Animal Science; http://www.ansi.okstate.edu/breeds.
 3. Breeds ofLivestock, University of Oklahoma, Department of Animal Science; http://www.ansi.okstate.edu/breeds.
 4. W. Bender, M. Smith, Population, Food, andNutrition, Population Reference Bureau; 1997.
 5. B. Carnell, Could vegetarianism prevent world hunger? http://www.ammalrights.net/faq/topics/diet/vegetarianism_world_hunger.html.
 6. M. Purdey, „The Vegan Ecological Wasteland”, Journal ofthe Price-Pottenger Nutńtion Foundation, zima 1998; także http://www.westonaprice.org/.
 7. Ibid.
 8. R. Audette, T. Gilchrist. Neanderthin, St Martins, Nowy Jork, 1999, 2002.
 9. S. Fallon, M. Enig, Nourishing Traditions, 6.
 10. Oczywiście w ciepłej strefie klimatycznej, ale, niestety, a może na szczęście, nie u nas. – Przyp. tłum.
 11. M. Purdey, „The vegan…
 12. Typ farmy, na której na małej przestrzeni hodowane są ogromne ilości zwierząt, na przykład kur. – Przyp. tłum.
 13. M. Purdey, „The Vegan…
 14. (a) L. Dunne, The Nutńtion Almanac, III wydanie, McGraw Hilł, Nowy Jork, 32-33; (b) A.L. Rauma i inni, „Yitamin B-12 status of long-term adherents of a strict uncooked vegan diet («living food diet») is compromised”, /. Nutr,, 1995, 125:2511-5; (c) M.G. Crane i inni, „Vitamin B12 studies in total vegetarians (vegans)”, /. Nutr. Med., 1994, 4:419-30; (d) I. Chanarin i inni, „Megaloblastic
  anaemia in a vegetarian Hindu community”, Lancet, listopad 1985, 2:1168-72; (e) M. Donaldson, „Yitamin B12 and the Hallelujah Diet”; http://www.chetday.com/bl2.html; (f) M.S. Donaldson, „Metabolic yitamin B12 status on a mostly rawvegan diet with follow-up using tablets, nutritional yeast, ot probiotic supplements”, Ann. Nutr. Metab., 2000, 44(5-6):229-234.
 15. (a) S. Ashkenazi i inni, „Yitamin B12 deficiency due to a strictły vegetarian diet in adolescence”, Clin. Pediatr., 1987, 26:662-3; (b) G. Cheron i inni, „Severe megaloblastic anemia in 6-month-old girl breast-fed by a vegetarian mother”,^4rc/i. Fr. Pediatr., 1989, 46:205-7; (c) T. Kuhne i inni, „Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to yitamin B12 deficiency”, Ew. J. Pediatr., 1991, 150:205-8; (d) M.C. Wighton i inni, „Brain damage in infancy and dietary yitamin B12 deficiency”, Med. J. Aust., 1979, 2:1-3.
 16. Ktoś tu rozmija się z prawdą. Wydany po polsku Przegląd Reader’s Digest: Uzdrawiająca moc witamin, minerałów i ziół na stronie 171 podaje: „Najbogatszym źródłem witaminy B12 są artykuły pochodzenia zwierzęcego: podroby, jajka, mięso, ser oraz ostrygi, ryby i drożdże piwowarskie”. Natomiast w Encyklopedii Britannice czytamy: „…wynikający z diety brak witaminy B12 występuje u wegan, którzy nie
  spożywają zwierzęcego tłuszczu. Taka dieta dopiero po pięciu albo iwięcej latach daje symptomy wynikające z jej braku, jako że zapasy witaminy B12 w wątrobie, aczkolwiek wynoszące zaledwie około 1,5 miligrama, wystarczają na okres 5 lat, ponieważ dzienne jej zapotrzebowanie przez organizm wynosi l mikrogram. – Przyp. tłum.
 17. (a) P.C. Dagnelie i inni, „Yitamin B12 from algae appears not to be bioavailable”,^4mer. /. Gin. Nutr., 1991, 53:695-7; (b) L. Lazarides, The Nutritional Health Bibie, Thorsons Publishing, Kalifornia, 1997,22-23; (c) V. Herbert, „Vitamin B12: plant sources, reąuirements, and assay”, Amer. J. Clin. Nutr., 1988, 48:852-8.
 18. (a) I.E. Baille, „The first international congress on vegetarian nutrition”, /. Appl. Nutr., 1987, 39:97-105; (b) A. Smith, Soybeans: Chemistry & Technology, vol. l, Avi Publishing, Connecticut, 1972, 184-188.
 19. L. Dunne, The Nutrition…, 22-23.
 20. (a) H.L. Abrams, „vegetarianism: Ań Anthropological/Nutritional Eyaluation”, /. Appl. Nutr., 1980, 32:2:53-87; (b) M. Rosę, „Serum cholesterol and triglyceride leyels in Australian adolescent vegetarians”, Lancet, 1976, 2:87.
 21. (a) L. Dunne, The Nutrition…, 31; (b) J. Groff, S. Gropper, Advanced Nutrition and Human Metabolizm, Wadsworth/Thomson Learning, Kalifornia, III wydanie, 1999, 298.
 22. W.A. Price, Nutrition and Physical Degeneration, Keats Publishing, Connecticut, 1989, 256-281.
 23. R.L. Horst i inni, „Discrimination in the metabolism of orally dosed ergocalciferol and cholecalciferol by the pig, rat, and chick”, Biochem. /., kwiecień 1982, 20:4:185-9.
 24. Krispin Sullivan, CN, prywatna korespondencja, 3 stycznia 2002.
 25. (a) H. Glerup i inni, „Commonly recommended daily intake of yitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited”,/. Int. Med., 2000, 247:260-8; (b) B.L. Diffey, „Solar ultrayiolet radiation effects on biological systems”. Phys. Med. Biol., 1991, 36:299-328.
 26. (a) K. Sulliyan, The miracle of ntamin D, Wise Traditions, 2000, 3:11-20; http://www.westonaprice.org/; (b) R.M. Sayre i inni, „Yitamin D production by natural and artificial sources”, Photo Medical Society Meeting, l marca 1998, materiały zjazdowe.
 27. (a) K. Sulliyan, The miracle…’, (b) L.Y. Matsuoka i inni, „In vivo threshold for cutaneous synthesis of yitamin D3 in skin”, Nutr. Rev., 1989, 47:252-3.
 28. W.A. Price, Nutrition and…, 256-281.
 29. R. Yieth, „Yitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and satety”,Am. J. Clin. Nutr., 1999, 69:842-56.
 30. (a) M. Hellebostad i inni, „Yitamin D deficiency rickets and yitamin B12 deficiency in vegetarian children”, Acta Paediatr. Scand., 1985, 74:191-5; (b) E. Zmora i inni, „Multiple nutritional deficiencies in infants from a strict vegetarian community”, Am. J. Dis. Child., 1979, 133(2):141-4; (c) E.D. Shinwell, R. Gorodischer, „Totally vegetarian diets and infant nutrition”, Pediatria, 1982, 70(4):582-6; (d) P. Millett i inni, „Nutrient intake and yitamin status of healthy French vegetarians and nonvegetarians”, Am. J. Clin. Nutr., październik 1989, 50:718-27; (e) C. Lamberg-Allardt i inni, „Low serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and secondary hyperparathyroidism in middle-aged white strict vegetarians”, Am. J. Clin. Nutr., październik 1993, 58:684-9; (e) T. Outila i inni, „Dietary intake of yitamin D in premenopausal, healthy vegans was insufficient to maintain concentrations of serum 25-hydroxyvitamin D and intact parathyroid hormone within normal ranges during the winter in Finland”, /. Am. Diet. Assoc., 2000, 100:434-41.
 31. J. Groff, S. Gropper, Advanced Nutrition…, 317.
 32. (a) L. Dunne, The Nutrition…, 14; (b) S. Fallon, „Yitamin A Yagary”, Jnl of PPNF, lato 1995; http://www.westonaprice.org/; (c) I. Jennings, Yitamins in Endocrine Metabolism, Charles Thomas, Londyn, 1970, 39-57.
 33. (a) L Jennings, Yitamins…, 39-57; (b) J. Groff, S. Gropper, Advanced Nutrition…, 323-6.
 34. W.A. Price, Nutrition and….
 35. (a) G. Mann, „Atherosclerosis and the Masai”, Amer. J. Epidem., 1972, 95:6-37; (b) „Diet and disease among the milk and meat eating Masai warriors of Tanganyika”, Food Nutr., 1963, 24:104.
 36. (a) H. Spencer, L. Kramer, „Factors contributing to osteoporosis”, J. Nutr., 1986,116:316-319; (b) „Further studies of the effect of a high protein diet as meat on calcium metabolism”, Amer. J. Clin. Nutr., 1983, 924-929; (c) „Do protein and phosphorus cause calcium loss?”, J. Nutr., 1988, 118(6):657-60.
 37. (a) R.G. Munger i inni, „Prospectiye study of dietary protein intake and risk of hip fracture in postmenopausal women”, Amer. J. Clin. Nutr., 1999, 69:1:147-52; (b) M.T. Hannan i inni, „Effect of dietary protein on bonę loss in elderly men and women: The Framingham Osteoporosis Study”, /. Bonę & Min. Res., 2000, 15:2504-2512; (c) C. Cooper i inni, „Dietary protein and bonę mass in women”,
  Calcif. Tiss. Int., 1996, 58:320-5.
 38. (a) J.F. Chiu i inni, „Long-term vegetarian diet and bonę minerał density in postmenopausal Taiwanese women”, Calcif. Tiss. Int., 1997, 60:245-9; (b) E.M. Lau, T. Kwok, J. Woo i inni, „Bonę minerał density in Chinese elderly female vegetarians, vegans, lacto-vegetarians and omniyores”, Ew. J. Clin. Nutr., 1998,52:60-4.
 39. J. Dwyer i inni, „Diet, indicators of kidney disease, and łatę mortality among older persons in the NHANES I Epidemiologie Follow-up Study”, Amer. J. of Pub. Health, 1994, 84:(8):1299-1303.
 40. (a) V. Rattan i inni, „Effect of combined supplementation of magnesium oxide andpyrodoxine in calcium-oxalate stone formers”, Uroi. Res., 1994,22(3):161-5; (b) N.J. Blacklock, „Sucrose and idiopathic renal stone”, Nutr. Health, 1987, 5(1):9-17.
 41. (a) S. Renauld, M. DeLorgeril, „Winę, alcohol, platelets and the French paradox for heart disease”, Lancet, 1992, 339:1523-6; (b) T.L.Y. Ulbright, D.A.T. Southgate, „Coronary heart disease: seven dietary factors”, Lancet, 1991, 338:985-992; (c) L. Serra-Majem i inni, „How could changes in diet explain changes in coronary heart disease? The Spanish Paradox”, Amer. J. Clin. Nutr., 1995, 61:1351S-9S.
 42. (a) W. Willett i inni, New Eng. J. Med., 13 grudnia 1990, 323:1664-72; (b) E. Gioyannucci i inni, Can. Res., 1994, 54:(9):2390-7.
 43. E.L. Wynder i inni, 7. Natl. Can. Inst., 1975, 54:7.
 44. M.G. Enig, Know Your Fats: The Complete Primer for Understanding the Nutrition of Fats, Oils, and Cholesterol, Bethesda Press, 2000, 84-85.
 45. M. Gaard i inni, „Dietary factors and risk of colon cancer: a prospectiye study of 50 535 young Norwegian men and women”, Ew. J. Cancer Prev., 1996, 5:445-54.
 46. (a) E. de Stefani i inni, „Meat intake, heterocyclic amines, and risk of breast cancer: a case-control study in Uruguay”, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 1997,6:573-81; (b) M. Gaard i inni, „Dietary factors and risk of colon cancer: a prospectiye study of 50,535 young Norwegian men and women”, Eur. J. Cancer Prev., 1996, 5:445-454.
 47. D. Forman, „Meat and cancer: a relation in search of a mechanism”, Lancet, 1999, 353:686-7; J.S. Baghurst i inni, „Does red meat cause cancer?”, Aust. J. Nutr. Diet, 1997, 54(4):S1-S44.
 48. (a) H.L. Abrams, „vegetarianism: another view”, The Cambridge World History of Food, (pod redakcją K. Kiple’a i K. Ornelasa), Cambridge Uniyersity Press, Wielka Brytania, 2000, vol. 2, 1567; (b) J. Dwyer, „vegetarianism”, Contem-
  porary Nutr., 1979, 4:1-2.
 49. 45 stan USA, który powstał w wyniku kolonizacji dokonanej przez baptystów, którzy znaleźli tam schronienie przed prześladowaniami w stanach Ohio, Missouri i Illinois. Mormoni sześciokrotnie występowali w latach 1849-1887 o uznanie miejsca swojego osiedlenia jako stanu i ostatecznie w roku 1896 uzyskali ten status, ale po wyrzeczeniu się prawa do poligamii oraz rozwiązaniu ich kościelno-politycznej Partii Ludowej. – Przyp. tłum.
 50. J.L. Lyon i inni, „Cancer incidence in Mormons and non-Mormons in Utah, 1966-1970″, New Eng. J. Med., 1976, 294:129.
 51. M.G. Enig i inni, „Dietary fat and cancer trends – a critiąue”, Fed. Proc., 1978, 37:2215.
 52. (a) Ibid.; (b) K. Erikson, N.E. Hubbard, „Dietary fat and tumor metastasis” Nutr. Rev., 1990, 48:6-14.
 53. J. Mills i inni, „Cancer-incidence among California Seventh-day Adyentists, 1976-1982″, Am. J. Clin. Nutr., 1994, 59 (suppl):1136S-42S.
 54. (a) S. Francheschi i inni, „Intake of macronutrients and risk of breast cancer”, Lancet, 1996, 347:1351-6; (b) W.J. Lutz, „The colonisation of Europę and our Western diseases”, Med. Hypotheses, 1995, 45:115-120; (c) J. Witte i inni, „Diet and premenopausal bilateral breast cancer: a case control study”, Breast Canc. Res. & Treat, 1997, 42:243-251; (d) S. Francheschi i inni, „Food groups and risk of
  colorectal cancer in Italy”, Inter. J. Canc., 1997, 72:56-61; (e) S. Seely i inni, Diet Related Diseases – The Modern Epidemie, AYI Publishing, Connecticut, 1985, 190-200; (f) V. Stefansson, Cancer: Disease of Cmlization, Hill & Wang, Nowy Jork, 1960.
 55. (a) J. Yudkin, Sweet and Dangemus, Bantam Books, Nowy Jork, 1972, 85-102; (b) L. Pauling, Rów to Live Longer and Feel Better, Avon Books. Nowy Jork, 1985; (c) A. Hoffer, M. Walker, Putting h Ali Together: The New Orthomolecular Nutrition, Keats Publishing, Connecticut, 1995, 82-84; (d) R. Smith, E. Pinckney, The Cholesterol Conspiracy, Warren Greene, Inc., Illinois, 1991; (e) G. Mann {pod redakcjaj, Coronary Heart Disease: The Dietary Sense and Nonsense, Yeritas Society, Londyn, 1993; (f) M.G. Enig. Know Your Fats, Bethesda Press, 2000, 76-80; (g) U. Ravnskov, The Cholesterol Myths, New Trends Publishing, Waszyngton, 2000.
 56. CV. Felton i inni, „Dietary polyunsaturated fatty acids and composition of human aortic plaques”, Lancet, 1994, 344:1195.
 57. (a) G.V. Mann, „Metabolic conseąuences of dietary trans-fatty acids”, Lancet, 1994, 343:1268-71; (b) M.G. Enig i inni, „Dietary fat and cancer trends – a critiąue”,Pęd. Proc., 1978, 37:2215; (c) F. Kummerow, „Nutritional effects of isomeric fats. Dietary Fats and Health, Horisberger and Bracco, Amer. Oil Chem. Soc., 1983, 391-402; (d) CM. Oomen i inni, „Association between trans fatty acid intake and 10-year risk of coronary heart disease in the Zutphen Elderly Study: a prospective population-based study”, Lancet, 20 marca 2001, 357:9258746-51.
 58. A. Wolk i inni, „A prospective study of the association of monounsaturated fat and other types of fat with risk of breast cancer”, Arch. of Inter. Med., 1998, 158:41.
 59. W. Castelli, Arch. Int. Med., 1992, 152:7:1371-2.
 60. H. Hubert i inni, Circulation, 1983, 67:968.
 61. „Multiple Risk Factor Intervention Trial: Risk factor changes and mortality results”, /. Amer. Med. Assoc., 1982, 248:12:1465.
 62. (a) „The Lipid Research Clinic’s Coronary Primary Prevention Trial Results. Reduction in incidence of coronary heart disease”,/. Amer. Med. Assoc., 1984, 251:359; (b) B.A. Golomb, „Cholesterol and yiolence: Is there a connection?”,J4nn. Int. Med., 1998, 128:478-87; (c) M.F. Muldoon i inni, „Lowering cholesterol concentrations and mortality: A quantitative review of primary prevention trials”, BA Med. }., 1990, 301:309-14; (d) G.N. Stemmermann i inni, „Serum cholesterol and colon cancer incidence in Hawaiian Japanese men”, /. National Canc. Inst., 1981, 67:1179-82; (e) D.L. Morris i inni, „Serum cholesterol and cancer in the hypertension detection and followup program”, Cancer, 1983, 52:1754-9.
 63. (a) D. Jacobs i inni, „Report of the conference on Iow blood cholesterol”, Circulation, 1992, 86:3:1046-60; (b) B. Forette i inni, „Cholesterol as risk factor for mortality in older women”, Lancet, 1989, 868-870.
 64. I.J. Schatz i inni, „Cholesterol and all-cause mortality in elderly people from the Honolulu Heart program: a cohort study”, Lancet, 2001, 358: 351-55.
 65. (a) G. Kerr, „Babies who eat no animal protein fail to grow at normal ratę”, /. Amer. Med. Assoc., 1974, 228:675-6; (b) D. Erhard, „The New vegetarians”, cz. l, Nutr. Today, 1973, 8:4-12; (c) M.M. Smith, F. Lifshitz, Pediatrics, 1994, 93:3:438-443; (d) M.J. lentze, „vegetarian and outsider diets in childhood”, Schweiz Rundsch Med. Pną., 25 lutego 1992, 81 (9):254-8.
 66. (a) M.G. Enig, Know Your Fats, 114415; (b) M.G. Enig, „Lauric oils as antimicrobial agents: meory of effect, scientific rationale, and dietary application as adjunct nutritional support for HIV-infected indMduals, in Nutrients and Foods in AIDS, R.R. Watson (pod redakcją), CRC Press, 1999, 81-97.
 67. S. Fallon, M. Enig, Nourishing Traditions, 15-18.
 68. (a) M.L. Garg i inni, FASEB J, 1988, 2:4:A852; (b) R.M. Oliart Roś i inni, Meeting Abstracts. American Oil Chemists Society Proceedings, maj 1998, Chicago.
 69. (a) G.H. Dahlen i inni, /. Intern. Med., listopad 1998, 244(5):417-24; (b) P. Khosla, K.C. Hayes, /. Am. Coli. Nutr., 1996, 15:325-339; (c) B.A. Clevidence i inni, Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol, 1997, 17:1657-61.
 70. B.A. Watkins i inni, „Importance of Yitamin E in Bonę Formation and in Chondrocyte Function”, Purdue University, Lafayette, Indiana, ACOS Proceedings, 1996; B.A. Watkins. M.F. Seifert, „Food Lipids and Bonę Health, in Food Lipids and Health”, Marcel Dekker, Inc., Nowy Jork, 1996.
 71. J. J. Kabara, The Pharmacological Effects of Lipids, American Oil Chemists Society, Illinois, 1978, 1-14.
 72. L.D. Lawson, F. Kummerow, Lipids, 1979, 14:501-503; M.L. Garg, Lipids, 1989, 24:334-9.
 73. (a) S. Fallon, M. Enig, Nourishing Traditions, 11; (b) R.B. Alfin-Slater, L. Aftergood, Lipids. In Modem Nutrition in Health and Disease, VI wydanie, 1980, 134.
 74. H.C. McGill i inni, Lab Inves, 1968, 18:(5):498.
 75. (a) D. Groom i inni, Ann. Int. Med., lipiec 1961,55:1:51-62; (b) W.F. Enos i inni,/. Amer. Med. Assoc., 1955, 158:912; (c) W. Laurie i inni, Lancet, luty 1958, 231-232; (d) W.B. Robertson, Lancet, 1959, 1:444; (e) T. Gordon, Pul Health Rep., 1957, 51:270; (f) OJ. Pollack, Lancet, 1959, 1:444.
 76. Ellis, Path, Montegriffo. „veganism: Clinical findings and investigations”,^lmer. /. Clin. Nutr., 1970, 32:249-255.
 77. E.A. Enas, „Coronary artery disease epidemie in Indians: a cause for alarm and cali for action”, /. Indian. Med. Assoc., listopad 2000, 98(ll):694-5, 697-702.
 78. (a) F. Jeppesen i inni, „Effects of low-fat. high-carbohydrate diets on risk factors for ischemic heart disease in post-menopausal women”, Am. Jnl. Clin. Nutr., 1997; 65:1027-1033; (b) I. Zavaroni i inni, „Risk factors for coronary artery disease in healthy persons with hyperinsulinemia and normal glucose tolerance”, New Eng. J. Med., 16 marca 1989, 320:11:702-6; (c) G. Reaven, „Syndrome «X»”, Curr. Treat Opt. Cardio. Med., 2001, 3:4:323-332.
 79. (a) Herrmann, Schorr, Purschwitz, Rassoul, Richter, „Total homocysteine, vitamin B (12), and total antioridant status in vegetarians”, Clin. Chem., 2001, 47(6):1094-10; (b) D. Mazzano i inni, „Cardioyascular risk factors in vegetarians. Normalization of hyperhomocysteinemia with yitamin B(12) and reduction of platelet aggregation with n-3 fatty acids”, Thromb. Res., listopad 2000, 100:153-60.
 80. (a) L. Corr, M. Oliver, „The low-fat/low cholesterol diet is ineffective”, Eur. Heart J., 1997, 18:18-22; (b) G. Taubes, „The Soft Science of Dietary Fat”, Science, 30 marca 2001, 291:5513 2536-45; (c) D.M. Dreon i inni, „A very-low-fat diet is not associated with improyed lipoprotein profiles in men with a predominance of iarge, low-density lipoproteins”, Amer. /. Clin. Nutr., 1999, 69:411-8.
 81. HDL to High-Density Lipoprotein (lipoproteina wysokiej gęstości), zaś LDL to Low-Density Lipoprotein (lipoproteina niskiej gęstości). – Przyp. tłum.
 82. (a) U. Raraskoy, The Cholesterol Myths, 47-113, 79-80; (b) A. Ascherio i inni, „Dietary fat and risk of coronary heart disease in men”, BA Med. J., 1996, 313:84-90.
 83. B. McConyille, The Parents’ Green Guide, Pandora Books, Londyn, 1990.
 84. C. Fitzroy, „The Great Fallacies of vegetarianism”; http://www.vanguardonline.f9.co.uk/00509.htm.
 85. R. Smith, E. Pinckney, Diet, Blood Cholesterol, and Coronary Heart Disease: A Critical Review ofthe Literaturę, vol. 2, Yector Enterprises, Kalifornia, 1991. Patrz także: S. Fallon, M. Enig, „Wise Choices, Heaithy Bodies”, Wise Traditions, zima 2000, 15-21. Także na stronie: http://www.westonaprice.org/.
 86. M.L. Burr, P.M. Sweetnam, „vegetarianism, dietary fiber, and mortality”, Amer. J. Clin. Nutr., 1982, 36:873.
 87. H.A. Kahn i inni, „Association between reported diet and all-cause mortality”, Amer. J. Epidem., 1984, 119:775.
 88. D.A. Snowden i inni, „Meat consumption and fataS ischemic heart disease”, Prev. Med., 1984, 13:490.
 89. R. Smith, E. Pinckney, Diet, Blood Cholesterol, and Coronary Heart Disease: A Cńtical Review of the Literaturę, vol. 2, op. cit.
 90. W.A. Price, Nutrition and Physical Degenemtion, 163-187.
 91. V. Stefansson, The Fat of the Land, Macmillan, Nowy Jork, 1956.
 92. (a) G.Z. Pitskhelauri, The Long Living of Soviet Georgia, Human Sciences Press, Nowy Jork, 1982; (b) Thomas Moore, Lifespan: What Really Affects Human Longevity, Simon & Schuster, Nowy Jork, 1990.
 93. H.L. Abrams, „The releyance of paleolithic diet in determining contemporary nutritional needs”, /. Appl Nutr., 1979, 31:1,2:43-59.
 94. H.L. Abrams, „vegetarianism: Ań anthropological/nutritional evaluation”, J. Appl. Nutr., 1980, 32:2:53-87.
 95. W.A. Price, Nutrition…, 23-44, 129-163.
 96. J. Raloff, „High Fat Diets Help Athletes Perform”, Science News, 1996, 149:18:287. (a) L. Cordain i inni, „The paradoxical naturę of hunter-gatherer diets: meat-based, yet non-atherogenic”, Eur. J. Clin. Nutr., 2002,56, Suppl. l, Sl-SH; (b) S. Boyd Eaton, M. Shostak, M. Konner. The Paleolithic Prescńption: A Program of Diet & Exercise and a Design for Living, Harper & Rów Publishing, Kalifornia, 1986.
 97. Lipidy, inaczej tluszczowce, to grupa naturalnych związków organicznych o różnorodnej budowie, których łańcuch węglowy zawiera 10 lub więcej atomów tego pierwiastka. – Przyp. tłum.
 98. S. Fallon, M. Enig, „Guts and Grease: The Diet of Native Americans”, Wise Traditions, wiosna 2001, 40-47; http://www.westonaprice.org/.
 99. D.J. Stanford, J.A. Day (pod redakcją), Ice Agę Hunters ofthe Rockies, University Press of Colorado, Kolorado, 1992.
 100. S. Fallon, M. Enig, „Caveman Cuisine”, Jnl of PPNF, 21:2:1-4. Także na stronie: http://www.westonaprice.org/.
 101. Dane USDA zgromadzone przez J.L. Wehraucha z pomocą J. Bortona i T. Sampagny przedstawione jako tabela porównawcza w opracowaniu S. Fallon i M. Enig „Guts and Grease: The Diet of Native Americans”.
 102. V. Stefansson, The Fat….
 103. (a) [bid.; (b) S. Fallon, M. Enig, „The Cave Mań Diet”,M ofPPNF, lato 1997. Także na stronie: http://www.westonaprice.org/.
 104. S. Hearne, The Joumals of Samuel Heame, 1768. Także na stronie: http://web.idirect.com/~hland/sh/sh006.htm.
 105. W.A. Price, Nutrition…, 279.
 106. (a) H.L. Abrams, The Preference for Animal Protein and Fat: A Cross-Cultural Survey. Food and Evolutlon: Toward a Theory of Human Food Habits, pod redakcją M. Harris, E.B. Ross, Tempie University Press, 1987, 207-223; (b) H.L. Abrams, „The relevance of paleolithic diet in determining contemporary nutritional needs”, /. Appl. Nutr., 1979, 31:1,2:43-59; (c) M.N. Cohen, The Food Crisis in History, Yale University Press, 1977,
 107. (a) Ibii; (b) J. Bronowski, The Ascent of Mań, Little, Brown, 1972; (c) P.S. Martin, „Pleistocene Oerkill”, Natural History, 1967, 76:32-8.
 108. (a) H.L. Abrams, „The Relevance of Paleolithic Diet in Determining Contemporary Nutritional Needs”, J. Appl. Nutr., 31:1-2 (1979), 43-59; (b) Susan Allport, The Primal Feast, Harmony Books, Nowy Jork, 2000; (c) „Human Skeletons in Human Society in Prehistorie Italy”, Uniwersytet Southampton, Wydział Archeologii; http://www.arch.soton.ac.uk/Research/Italy/.
 109. H.L. Abrams, „Fire and cooking as a major influence on human cultural advancement: Anthropological/botanical nutritional perspective”, /. Appl. Nutr., 1986, 38:1,2:24-31.
 110. W.A. House, R.M. Welch, Effects of Natural Antinutnents on the Nutńtive Yalue of Cereal Grains, Potato Tubers, and Legume Seeds. Crops as Sources of Nutrients for Humans, American Society of Agronomy, 1984.
 111. S. Rizek i inni, „Fat in Today’s Food Supply”, /. Amer. Oil Chem. Soc., 1974, 51:244.
 112. M.G. Enig, Trans Fatty Acids in the Food Supply: A Comprehensive Report Coveńng 60 Years of Research, II wydanie, Enig Associates, 1995.
 113. Rizek i inni, „Fat in Today…
 114. C.W. Enns i inni, „Trends in Food and Nutrient Intakes by Adults: NFCS 1977-78, CSFII 1989-91, and CFSII 1994-95″, Fam. Econom. Nutr. Rev., 1997, 10:4:2-15.
 115. (a) J. Beasley, J. Swift, The Kellogg Report, Institute of Health Policy and Practice, Nowy Jork, 1989, 144-5; (b) J. Yudkin i inni, Ann. Nutr. Metab., 1986, 30:4:261-6.
 116. (a) E.H. Tiney, „Proximate composition and minerał and phytate contents of legumes grown in Sudan”, /. Food Comp. Analy., 1989, 2:67-78; (b) R. Anderson, W. Wolf, „Compositional changes in trypsin inhibitors, phytic acid, saponins, and isoflavones related to soybean processing”, /. Nutr., 1995, 518S-588S.
 117. (a) A. Bedarova i inni, „Comparison of nutrient intake and corresponding biochemicai parameters in adolescent vegetarians and non-vegetarians”, Cas. Lek. Cesk., 2000,139:396-400; (b) J.N. Freeland-Graves i inni, „Zinc status in vegetarians”, J. Am. Diet. Assoc., grudzień 1980, 77:655-6; (c) A.L. Rauma i inni, „Antioxidant status in vegetarians versus omnivores”, Nutrition, luty 2000,16:111-9; (d) E. Ginter i inni, „Nutritional status in adults on an alternative or traditional diet”, Cas. Lek. Cesk., 2001, 140:142-6; (e) R. Simoncic i inni, „Influence of vegetarian and mixed nutrition on selected haematoiogical and biochemicai parameters in children”, Nahrung, 1997, 41:311-4; (f) M.R. Lowik i inni, „Long-term effects of a vegetarian diet on the nutritional status of elderiy people”, /. Am. Coli. Nutr., grudzień 1990, 9:600-9.
 118. (a) B.F. Harland i inni, „Nutritional status and phytate: zinc and phytate x calcium: zinc dietary molar ratios of lacto-ovo vegetarian Trappist monks: 10 years later”, /. Am. Diet. Assoc., 1988, 88:1562-6; (b) R. Ellis, „Phytate: zinc and phytate X calcium: zinc millimolar ratios in self-selected diets of Americans, Asian Indians, and Nepalese”, J. Am. Diet. Assoc., 1987, 87:1043-7; (c) R.S. Gibson, „Content and bioayailability of tracę elements in vegetarian diets”, Am. J. Clin. Nutr., 1994, 59(5 Suppl):1223S-1232S.
 119. (a) A.S. Sandberg, „The effect of food processing on phytate hydrolysis and availability of iron and zinc”, Mv. Exp. Med. Biol, 1991, 289:499-508; (b) U. Syanberg, A-S. Sandberg, „Improved iron avaitability in weaning foods using germination and fermentation”, w: Nutrient Availability: Chemical and Biological Aspects, pod redakcją I.T. Johnson, G.R. Fenwick, Cambridge Uniyersity Press, Wielka Brytania, 1989, 179-81; (c) M. Larsson, A-S. Sandberg, „Phytate reduction in bread containing oat flour, oat bran or rye bran”, /. Cereal. Sci., 1991; 14:141-9.
 120. S. Falion, M. Enig, „Tragedy and Hype: The Third International Soy Symposium”, Townsend Letter for Doctors and Patients, lipiec-sierpień 2000. Także:http://www.westonaprice.org/.
 121. Skrót od Monosodium glutamate (glutaminian sodu) – biała krystaliczna substancja o wzorze chemicznym HOOCCH(NH2)CH2CH2COONa, stosowana jako wzmacniacz zapachu i smaku. – Przyp. tłum.
 122. S. Fallon, M. Enig, „Tragedy…
 123. L. Dunne, The Nutrition Almanac, III wydanie, 306.
 124. M. Fitzpatrick, „Soy Isoflayones: Panacea or Poison?”, M ofPPNF, jesień 1998. Także: http://www.westonaprice.org/.
 125. (a) N.L. Petrakis i inni, „Stimulatory influence of soy protein isolate on breast secretion in pre-and postmenopausal women”, Cancer Epid. Bio. Prev., 1996, 5:785-794; (b) C. Dees i inni, „Dietary estrogens stimulate human breast cells to enter the celi cycle”, Env. Health Perspec., 1997, 105(Suppl 3):633-636.
 126. „Vegetarian diet in pregnancy linked to birth defect”, Brit. J. Urology Jnt., styczeń 2000, 85:107-113.
 127. T. Abe, „Infantile leukemia and soybeans – a hypothesis, Leukemia, 1999, 13:317-20.
 128. (a) Y. Ishizuki i inni, „The effects on the thyroid gland of soybeans administered experimentally in healthy subjects”, Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi, 1991, 767:622-629; (b) R.L. Divi i inni, „Anti-thyroid isoflavones from the soybean”, Biochem. Phannac., 1997, 54:1087-1096.
 129. (a) K.D.R. Setchell i inni, „Dietary estrogens – a probable cause of infertility and liver disease in captiye cheetahs”, Gastroenterology,1981, 93: 225-233; (b) A.S. eopold, „Phytoestrogens: Adverse effects on reproduction in California Ouail”, Science, 1976, 191:98-100; (c) H.M. Drane i inni, „Oestrogenic actiyity of soya-bean products”, Food Cosm. Tech., 1980, 18:425-427; (d) S. Kimura i inni, „Development of malignant goiter by defatted soybean with iodine-free diet in rats”, Gann., 1976, 67:763-765; (e) C. Pelissero i inni, „Estrogenie effect of dietary soy bean meal on yitellogenesis in cultured Siberian Sturgeon Acipenser baeri”, Gen. Comp. End., 83:447-457.
 130. (a) „Why Not Meat?”, cz. 2, Down to Earth News, grudzień 1997 – styczeń 1998, Honolulu, 1-4; (b) Ralph Ballantine, Transition to vegetarianism, Himalayan Institute Press, 1994.
 131. W.L. Yoegtlin, The Stone Agę Diet, Yantage Press, Inc., Nowy Jork, 1975, 44-45. Także: http://www.paleodiet.com/comparison.html.
 132. (a) H.L. Abrams, „A diachronic preview of wheat in homonid nutrition”, /. Appl. Nutr., 1978, 30:41-55; (b) J. Goodall, In the Shadow of Mań, Boston, 1971.
 133. R. Ballantine, Transition…
 134. „Why Not Meat?”, cz. 3, Down to Earth News, luty-marzec 1999, Honolulu, 1-3.
 135. F. Pottenger, Pottenger’s Cats – A Study in Nutrition, Price-Pottenger Nutrition Foundation, Kalifornia, 1997.
 136. (a) M. Purdey, „Arę Organophosphate Pesticides Involved in the Causation of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)?”, /. of Nutr. Med., 1994, 4:43-82; (b) „Ecosystems supporting clusters of sporadic TSEs demonstrate excesses of the radicai-generating diyalent cation manganese and deficiencies of antioxidant co factors Cu, Se, Fe, Zn. Does a foreign cation substitution at prion protein’s Cu domain initiate TSE?”, Med. Hypotheses, luty 2000, 54:2278-306.
 137. Md.
 138. D. Brown, „BSE did not cause yariant CJD: an alternatiye cause related to post-
  industrial enyironmentai contamination”, Med. Hypotheses, 2001, 57:5.
 139. Samhain, istnieje też pisownia Samain (z celtyckiego „Koniec Lata”), to jedno z najważniejszych świąt Celtów. Obchodzone jest l listopada, kiedy to według ich wierzeń świat bogów objawiał się w postaci widzialnej ludziom. Tego dnia bogowie płatali swoim śmiertelnym wyznawcom figle. Święto to było prawdopodobnie prekursorem obecnego Halloween. – Przyp. tłum.
 140. V. Worthington, „Nutritional ąuality of organie versus conyentional fruits, vegetables, and grains”, J. Altem. Comp. Med., 2001, 7:2:161-173.
 141. S. Fallon, „Nasty, Brutish, and Short?”, The Ecologist, luty 1999. Także: http://www.westonaprice.org/.
 142. R. Audette, Neanderthin, St. Martitfs Press, Nowy Jork, 1999, 194-5.
 143. (a) K. Sulliyan, „The Lectin Report”; http://www.krispin.com/lectin.html; (b) D.L. Freed, „Do dietary lectins cause disease?”, Brit. Med. J., 1999, 318:1023-1024.
 144. J. Ross, The Diet Cure, Penguin Books, Nowy Jork, 1999, 102-113.
 145. M. Enig, Knaw Your Fats, 56-57.
 146. Wegetarianie spożywający produkty mleczne. – Przyp. tłum.
 147. Wegetarianie spożywający produkty mleczne i jajka. – Przyp. tłum.
 148. H.L. Abrams, „The releyance of Paleolithic diet in detremining contemporary nut ritional needs”, J. Appl. Nutr., 1979, 1,2:43-59.

Zalecane lektury: